ج ) شرکت طراحی و ساخت تاسیسات دریایی مطلق اروند

این شرکت در سال 1385 در منطقه ویژه اقتصادی اروند تاسیس گردیده و فعالیتهای خود را جهت تهیه زمین و ساخت یارد در منطقه آزاد اروند آغاز نموده است . این شرکت مطالعات ابتدایی در خصوص تاسیس یارد چند منظوره ، ساخت SPM ، ماشین آلات حفاری و تولید انواع اتصالات مورد نیاز صنایع نفت (سه راه ، REDUCER و ...) را انجام داده و هم اکنون نمونه های اولیه و آزمایشی اتصالات مذکور ( سه راه 32 اینچ ، 14×32 اینچ و..) و (REDUCER های 12×16 اینچ و ...) را تولید نموده است . همچنین این شرکت آخرین مراحل ساخت و تکمیل دستگاه HOT BEND را در دست اجرا دارد . این شرکت توانایی و آمادگی تعمیر گوی- شناورهای (SPM) موجود در پایانه های نفتی کشور را دارد .