ماشین الات کارخانه های پروفیل سازی

سفارش دهنده : کارخانه های پروفیل سازی

 

سال اجرا : 1375- 1368