ماشین های فرمینگ سینوسی –ذوزنقه ای – فرمهای خاص

سفارش دهنده : کارخانه های مختلف صنعتی

 

سال اجرا : 1367- 1380